#172


20-08_001

 

Hair: MINA Therese Dip Dye RARE @ Whimsical

Shirt: Gawk White Basic Tank Top

Shorts: Blueberry Conie Sporty Shorts black

Socks: .:cheeky:. Brien Latex Socks @ Fetish Fair **Thx**

__________________________

Happy Shopping

Kisses Kaya